13/02/20  Thông báo  15
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề
 11/02/19  Thông báo  1965
Về việc cổ động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019
 31/01/19  Thông báo  2036
Về việc thông báo Hội thi Aerobic cấp tiểu học
 22/01/19  Thông báo  2331
Về việc quản lý công tác dạy thêm, học  thêm
 10/01/19  Thông báo  2510
Về việc phân công chuẩn bị Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019
 08/01/19  Thông báo  2486
vv tham gia cuộc thi giao thông học đường